Lista artykułów

Nazwa artykułu
120|E|2018
Dostawa Fast Digest Notl (nr kat.FD0594, Thermo) - 3 szt.
17.12.2018 więcej
168|KIT|2018
Dostawa pENTR™/D-TOPO™ Cloning Kit, with One Shot™ TOP10
Chemically Competent E. coli (nr kat.K240020, Thermo) - 6 op.
17.12.2018 więcej
14|SCH|2018
Dostawa zamrażarki lodówkowej LGv 5010 (nr kat.LGv 5010,
Liebherr) - 1 szt.
17.12.2018 więcej
116|IMB|2018
Dostawa Human IgGAgarose (nr kat.A6284-5ML, sigma) - 1 op.
17.12.2018 więcej
417|O|2018
Dostawa N-(Propionyloxy)succinimide for LC-MS derivatization,
>=95% (HPLC) (nr kat.93535-1G, sigma) - 1 op.
17.12.2018 więcej
416|O|2018
Dostawa INDOXYL-3A,4,5,6,7,7A-13C6 SULFATE POTA& (nr
kat.809780-1MG) - 1 op.
17.12.2018 więcej
29|ME|2018
Dostawa materiałów producenta MERCK.
17.12.2018 więcej
111|DSL|2018
Dostawa kartonowych kriopudełek 2" Plasti CoatTM na
krioprobówki i probówki Eppendorf 81x1.5ml/2.0ml, -196°C to
121°C, BIOLOGIX, 1szt (nr kat.90-2281/ AP09943) - 100 szt.
17.12.2018 więcej
115|IMB|2018
Dostawa HEMOGLOBIN HUMAN (nr kat.H7379-1G, Sigma) - 1 op.
17.12.2018 więcej
114|IMB|2018
Dostawa Isoleucine (nr kat.58879-10G) - 1 op.
17.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się